Ghar Ki Auraton Ko Dhamkaya! – Diya Aur Baati Hum

OR