Jala dii Sandhiya Ki Tasveer – Diya Aur Baati Hum

OR