Raman kar Raha Hai Hisaab – Yeh Hai Mohabbatein

OR