Shankar Ne Kiya Thapki Ko Kidnap – Thapki Pyar Ki

OR