Suhail Ki Hui Tabiyat Kharab – Yeh hai Mohabbatein

OR