Suraj Ka Raathi Misthan Bhandar Hua Band – Diya Aur Baati Hum