Baal Baal Bache Raina Aur Rishab – Brahmarakshas

OR