Naina Raghav Ko Hogai Hai Ek Dosre Ki Adat – Pardes Mein Hai Mera Dil

OR