Pihu Ke Bukhar Ne Kiya pareshan – Yeh hain Mohabbatein

OR